سوالات زی‌کوین
زی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
حداکثر زی‌کوین ممکن ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار است که تاکنون بیش از ۵ میلیون از آن اسخراج شده.
سایت رسمی زی‌کوین https://zcoin.io می‌باشد.