سوالات زی‌کلاسیک
زی‌کلاسیک یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴.۸ میلیون زی‌کلاسیک در گردش است.
سایت رسمی زی‌کلاسیک http://zclassic.org می‌باشد.