سوالات زی‌کش
تزوس یک کوین غیرمتمرکز است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
تیمی به رهبری زوکو ویلکاکس‌اوهرن.
با مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (ای‌سیک)، پردازشگر یا کارت گرافیکی.
در حال حاضر بیش از ۴ میلیون کوین زی‌کش در گردش است که با استخراج حداکثر به ۲۱ میلیون خواهد رسید.
سایت رسمی زی‌کش https://z.cash می‌باشد.