سوالات یویؤ
یویؤ یک توکن بر بستر بلاک‌چین بیت‌شرز است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۰۰ میلیون یویؤ وجود دارد که در حال حاضر ۲۷۸ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی یویؤ https://yoyow.org می‌باشد.