سوالات اکس‌وای‌او
بلاکس یک توکن بر بستر بلاک چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
بیش از 14 میلیارد توکن اکس‌وای‌او وجود دارد که 4 میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی اکس‌وای‌او https://xyo.network می‌باشد.