سوالات وی‌پاور
پریماس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
بیش از ۷۴۵ میلیون وی‌پاور وجود دارد.