سوالات والتون‌چین
والتون‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۷۰ میلیون توکن والتون‌چین حداکثر تعداد ممکن است که بیش از ۴۰ میلیون آن تاکنون وارد سیستم شده.
سایت رسمی والتون‌چین http://www.waltonchain.org می‌باشد.