سوالات وائچ‌فورمی
وائچ‌فورمی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۰۰ میلیون وائچ‌فورمی وجود دارد که هم‌اکنون ۲۰۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی وائچ‌فورمی https://vouchforme.co می‌باشد.