سوالات ورت‌کوین
ورت‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
۸۴ میلیون ورت‌کوین وجود دارد که هم‌اکنون ۶۴ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ورت‌کوین http://vertcoin.org می‌باشد.