سوالات ورج
ورج یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
سقف کوین‌های ورج ۱۶ میلیارد و ۵۵۵ میلیون است که هم‌اکنون بیش از ۱۵ میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی ورج http://vergecurrency.com می‌باشد.