سوالات یوکوئیدکوین
یوکوئیدکوین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۴۰ میلیون یوکوئیدکوین وجود دارد که در حال حاضر ۱۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی یوکوئیدکوین https://uquidcoin.com می‌باشد.