سوالات آپفایرینگ
آپفایرینگ یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۲۴ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۱۹ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی آپفایرینگ https://www.upfiring.com می‌باشد.