سوالات یونی‌کوین گولد
یونی‌کوین گولد یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
1 میلیارد یونی‌کوین گولد وجود دارد که بیش از 100 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی یونی‌کوین گولد https://unikrn.com می‌باشد.