سوالات آگ‌چین
آگ‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
1 میلیارد آگ‌چین وجود دارد که بیش از نیمی از آن در گردش است.
سایت رسمی آگ‌چین http://www.ugchain.com می‌باشد.