سوالات یوبیک
یوبیک یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۲ میلیون یوبیک در گردش است.
سایت رسمی یوبیک http://ubiqsmart.com می‌باشد.