سوالات یونتورک
یونتورک یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۰ میلیارد یونتورک وجود دارد که در حال حاضر بیش از ۵ میلیارد از آن در گردش است.
سایت رسمی یونتورک https://u.network می‌باشد.