سوالات تراست‌نوت
تراست‌نوت یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیون تراست‌نوت وجود دارد که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی تراست‌نوت https://trustnote.org می‌باشد.