سوالات تروفلیپ
تروفلیپ یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۶ میلیون تروفلیپ در گردش است.
سایت رسمی تروفلیپ https://trueflip.io می‌باشد.