سوالات ترون
ترون تا چندی پیش توکنی روی بلاک‌چین اتریوم بود که سال ۲۰۱۷ ایجاد شده بود و اکنون بلاک‌چین مختص به خود را دارد.
تعداد کل سکه‌های ترون می‌تواند حداکثر ۹۹ میلیارد باشد که در حال حاضر حدود ۶۶ میلیون آن در دسترس است.
بلاک‌چین ترون، جدیدا تأسیس شده است و هنوز توکن جدیدی روی آن ایجاد نشده است.
ترون را می‌توان در کیف پول‌های سرد یا گرم نگهداری کرد.
سایت رسمی ترون https://tron.network می‌باشد.