سوالات ترادوو
پریماس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
1 میلیارد ترادوو وجود دارد که نیمی از آن در گردش است.
سایت رسمی ترادوو http://bbcoin.tradove.com می‌باشد.