سوالات تتاتوکن
تتاتوکن یک توکن است که در سال ۲۰۱۷ بر بستر بلاک‌چین اتریوم ایجاد شده.
در حال حاضر ۱ میلیارد توکن کش وجود دارد که حدود ۶۶۴ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی تتاتوکن https://www.thetatoken.org می‌باشد.