سوالات دی ابیس
دی ابیس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۵۰۸ میلیون ابیس وجود دارد که در حال حاضر ۲۲۱ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی ابیس https://www.theabyss.com می‌باشد.