سوالات تزوس
تزوس بلاک‌چین یک کوین به همین نام است که که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیون کوین تزوس در گردش است.
سایت رسمی تزوس https://tezos.com می‌باشد.