سوالات تنکس
تنکس یک توکن است که در سال ۲۰۱۷ بر بستر بلاک‌چین اتریوم ایجاد شده.
توبی هوینیخ (Toby Hoenisch)، ژولیان هوسپ (Julian Hosp)، میشائیل اشپرک (Michael Sperk) و پل کیتی (Paul Kitti).
در حال حاضر بیش از ۲۰۵ میلیون توکن تنکس وجود دارد که بیش از ۱۰۹ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی تنکس https://www.tenx.tech می‌باشد.