سوالات سیسکوین
سیسکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
حداکثر تعداد سیسکوین ممکن ۸۸۸ میلیون است که تاکنون بیش از ۵۳۰ میلیون آن استخراج شده.
سایت رسمی سیسکوین http://syscoin.org می‌باشد.