سوالات سینریو
سینریو یک توکن بر بستر بلاک‌چین اومنی است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
۶۲۲ میلیون سینریو وجود دارد که ۱۱۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی سینریو http://www.synereo.com می‌باشد.