سوالات سوارم‌سیتی
سوارم‌سیتی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۸ میلیون سوارم‌سیتی در گردش است.
سایت رسمی سوارم‌سیتی http://swarm.city می‌باشد.