سوالات سان‌کانترکت
سان‌کانترکت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱۲۲ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۱۱۹ میلیون آن در گردش است.