سوالات سابستراتوم
سابستراتوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۳۸۳ میلیون سابستراتوم در گردش است.
سایت رسمی سابستراتوم https://substratum.net می‌باشد.