سوالات استوکس
استوکس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۵۷ میلیون استوکس وجود دارد که ۴۸ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی استوکس https://www.stox.com می‌باشد.