سوالات استورج
استورج یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۳۵ میلیارد استورج در گردش است.
سایت رسمی استورج https://storj.io می‌باشد.