سوالات استلار
استلار لومنس یک بلاک‌چین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده است.
جد مک‌کالب (Jed McCaleb)
استلار نام بلاک‌چین است و لومنس (XLM) نام کوین آن می‌باشد.
تعداد کل سکه‌های استلار لومنس می‌تواند حدود ۱۰۴ میلیارد باشد که در حال حاضر نزدیک ۱۹ میلیارد سکه در دسترس و در گردش است.
در ولت‌های سرد یا گرم اختصاصی یا عمومی
به جز XLM، حدود ۱۳ توکن روی بلاک‌چین استلار لومنس وجود دارد.
سایت رسمی استلار https://www.stellar.org می‌باشد.