سوالات اسپراوتس
اسپراوتس یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۵ تریلیارد اسپراوتس در گردش است.