سوالات اسپکترکوین
اسپکترکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۰ میلیون اسپکترکوین در گردش است.
سایت رسمی اسپکترکوین https://spectreproject.io می‌باشد.