سوالات اسپنک‌چین
اسپنک‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱ میلیارد اسپنک‌چین وجود دارد که در حال حاضر ۳۰۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اسپنک‌چین https://spankchain.com می‌باشد.