سوالات اسپیس‌چین
اسپیس‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین کوانتوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱ میلیارد اسپیس‌چین وجود دارد که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اسپیس‌چین https://spacechain.com می‌باشد.