سوالات سولاریس
سولاریس یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱.۵ میلیون سولاریس در گردش است.
سایت رسمی سولاریس http://solariscoin.com می‌باشد.