سوالات سولارکوین
سولارکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۵ میلیون سولارکوین در گردش است.
سایت رسمی سولارکوین https://solarcoin.org می‌باشد.