سوالات اسمارت‌کش
اسمارت‌کش یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱ میلیارد اسمارت‌کش در گردش است.
سایت رسمی اسمارت‌کش https://smartcash.cc می‌باشد.