سوالات اسکای‌کوین
اسکای‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۲۵ میلیون اسکای‌کوین وجود دارد که هم‌اکنون ۱۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اسکای‌کوین http://skycoin.net می‌باشد.