سوالات سینگولاریتی
سینگولاریتی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۰۰ میلیون سینگولاریتی در گردش است.
سایت رسمی سینگولاریتی https://singularitynet.io می‌باشد.