سوالات سیاکوین
سیا یک شبکه بلاک‌چین غیرمتمرکز است که کوین اصلی آن سیاکوین است.
دیوید ووریک (David Vorick) و لوک شاپاین (Luke Champine).
در حال حاضر حدود ۳۶ میلیارد سیاکوین استخراج‌شده ولی حداکثری برای تعداد کوین‌ها وجود ندارد.
سایت رسمی سیاکوین https://sia.tech می‌باشد.