سوالات شیپ‌چین
شیپ‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیون شیپ‌چین وجود دارد که در حال حاضر ۲۰۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی شیپ‌چین https://www.shipchain.io می‌باشد.