سوالات شیفت
شیفت یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۲ میلیون شیفت در گردش است.
سایت رسمی شیفت http://www.shiftnrg.org می‌باشد.