سوالات شیلد
شیلد یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۷۵۲ میلیون شیلد وجود دارد که در حال حاضر ۵۱۲ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی شیلد https://www.shieldx.sh می‌باشد.