سوالات شاردر
شاردر یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۵۰ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۲۸۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی شاردر https://sharder.org می‌باشد.