سوالات سیکوئنس
سیکوئنس یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۵ میلیون سیکوئنس در حال گردش است.
سایت رسمی سیکوئنس https://duality.solutions می‌باشد.