سوالات سنتینل پروتوکل
سنتینل پروتوکل یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیون سنتینل پروتوکل وجود دارد که ۱۸۳ از آن در گردش است.
سایت رسمی سنتینل پروتوکل https://sentinelprotocol.io می‌باشد.