سوالات سنتینل‌چین
سنتینل‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیارد سنتینل‌چین وجود دارد که هم‌اکنون ۱۹۸ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی سنتینل‌چین https://www.sentinel-chain.org می‌باشد.