سوالات سلف‌سل
سلف‌سل یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱ میلیارد سلف‌سل وجود دارد که در حال حاضر ۳۹۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی سلف‌سل https://www.selfsell.com می‌باشد.